Katolske dokumenter på norsk

Dette skal bli en samling av katolske bøker, hefter o.l på norsk fra starten (i nyere tid) og fram til ca 1970.

Vi samler bøker, registerer hvilke bøker som fins, skanner dem inn og legger dem ut her - for å redigere dem ferdig, og for at andre kan lese dem. Det vil vise seg om prosjektet blir vellykket - mest om folk blir med på prosjektet, og om det vil vare over en viss tid.

Hvis du ønsker å delta i prosjektet; opplyse om bøker du har, skanne inn tekster, renskrive tekster og lignende, gå til disse ressurssidene. Gå dit også om du ønsker å lese tekster det arbeides med.

 

 

Oversikt over katolske bøker, hefter, tekster på norsk – etter årstall

Nedenfor er det listet opp alle kjente bøker og hefter som er utgitt av Den katolske Kirke og (til en viss grad) av katolikker i Norge.

 

Gå direkte til årstall: 19001910192019301940195019601970


 

1900

1901

1902

1906

En konvertits erindringer - av Knud Carl Ansgar Krogh-Tonning
    Denne boken er skannet inn og kan leses på Nasjonalbibliotekets sider - SE HER.

1910

1920

1926
Quas primas - Encyklika fra pave Pius XI om Kristi konge-festen - Les den her.
      Eller last den ned som pdf-fil.

1927
Pater A. J. Lutz O.P.: Katolisismen og det personlige gudsforhold - Les den her.
      Eller last den ned som pdf-fil.

1928
Pater A. J. Lutz: KORS OG ALTER.
       Tanker om Messeofferet og Messeliturgien - Les den her.
       Eller last den ned som pdf-fil.

1930

1930
Pater A. J. Lutz O.P.: Avlaten og de helliges samfunn
        Les den her. - Eller last den ned som pdf-fil.

1932
Pastor K. Kjelstrup: Fra protestantismen til Moderkirken - Les den her.

1934
Pastor J. van der Burg: Hva sier Bibelen og tradisjonen om Barnedåpen?

1935
Våre fedres gamle kristentro (arbeides med)

1935
Pastor J. van der Burg: Det bibelske skriftemål (i motsetning til Oxfordgruppens form for syndsbekjennelse)

1936
Pastor Haakon Bergwitz: De søkte de gamle stier (konvertitthistorier)
      Les tekster av: Bergwitz, Eskeland, Undset etc - Det arbeides nå med denne boken, se her.

1937

Pater A. J. Lutz O.P.: Hva har Luther å gi oss? - Les den her.
    Last ned som pdf-fil.

1940

1944
Pastor J. van der Burg: Forklaring av den hellige messe (messen gjennomgått ledd for ledd og forklart)
   Last ned som pdf-fil.

1945
Pater D. J. Boers OFM: KATOLSK PRAKSIS - se kapitlene her.
      Last ned som pdf-fil.

1945
Pater A. J. Lutz O.P.: Kjenn din religion - Les den her.
     Last ned som pdf-fil.

1948
Pastor J. van der Burg: Helgendyrkelse. Ber de hellige i himmelen for oss? Kan vi påkalle dem?

1949
Pastor J. van der Burg: Den bibelske lære om rettferdiggjørelsen. En sammenligning mellom den katolske Kirkes og Luthers lære.
   Last ned som pdf-fil.

1949
Johannes Wember: Den katolske kirke og katolisismen - Les den her.
         Eller last ned som pdf-fil.

1950
Pastor J. van der Burg: Forskjellen mellom Katolisismen og Protestantismen

1951
Pater Finn D. Thorn: Kristus-tilbedelse og Maria-vyrdnad - Les den her.
    Last ned som pdf-fil.

1951
Pastor J. van der Burg: Jomfru Marias plass i Guds frelsesplan - (med en redegjørelse for læren om hennes opptagelse til himmelen. Les den her. Eller last ned som pdf-fil.

1951
K. KROGH-TONNING - EN LUTHERSK TEOLOGS VEJ TIL DEN KATOLSKE KIRKE
Af cand. mag. Henning Heilesen - Les heftet her - Eller last ned som pdf-fil..

1953
Pastor J. van der Burg: Bønnen for de avdøde. Med forklaring av Bibelens lære om et renselsesbad
    Last ned som pdf-fil.

Pastor J. van der Burg: Bønnen for avdøde. Den bibelske lære om et renselsesbad

1955
Pastor J. van der Burg: Den katolske lære om ekteskapet. Aktuelle moralspørsmål (skilsmisse, fødselsregulering osv.) i Bibelens og fornuftens lys.

1960
Pastor J. van der Burg: KIRKEN. Grunnforskjellen mellom katolsk og protestantisk kristendom
   Last ned som pdf-fil.

1961
Pastor J. van der Burg: Fremstilling av de forskjellige trossamfunns størrelse og elde

1963
Pastor J. van der Burg:Det bibelske skriftemål – med en forklaring av den katolske lære om avlat
        Les den her.  Last ned som pdf-fil.

1964
Pastor J. van der Burg: Botens sakrament i det nye testamente og oldkirkens tradisjon – med en forklaring av den katolske lære om avlat

Pastor J. van der Burg: Guds eksistens – bevist av fornuften og Den bibelske lære om Guds treenighet

1966
Pastor J. van der Burg: Om livets mening. Hvorfor gir ikke Gud oss med en gang den himmelske salighet? Hvorfor må vi først gjennomgå dette jordeliv med den fare å miste vår salighet?
        Les den her. - Eller last den ned som pdf-fil.

ca 1968
Pastor J. van der Burg: Kritikk av den nye hollandske katekismen

1969
Pastor J. van der Burg: Ekteskapet og ekteskapsmoralen. Aktuelle spørsmål bl.a. om skilsmisse, fødselsregulering og abort

1970

1971
Pastor van der Burg: Skal vi tale i tunger?
        Les den her. - Last ned som pdf-fil.

1973
Pastor J. van der Burg: Læren om Alterets Sakrament.
   Last ned som pdf-fil.

1973
Pastor J. van der Burg: Forskjellen mellom Katolisismen og Protestantismen
       Last ned som pdf-fil.

1976
Pastor J. van der Burg: Om Arvesynden og Den bibelske skapelsesberetning
      Les den her. - Last den ned som pdf-fil.

Pastor J. van der Burg: Kristiske bemerkninger til fremstillingen av Den katolske kirkes lære og historie i norske skolebøker

1979
Pastor J. van der Burg: PAVEDØMMET i Bibelen og historien