1927 Lutz

Fra Katolske dokumenter

Gå til: navigasjon, søk

KATOLISISMEN OG DET PERSONLIGE GUDSFORHOLD

AV A. LUTZ - PREST I DOMINIKANERORDENEN

OSLO 1927 - OLAF NORLIS FORLAG

[Les hele boka i pdf-format her|http://katdok.aomoi.net/dok/1927_lutz_frihet.pdf]

INNHOLD:


DEL 1.


I. Personlighet

II. Kan en katolikk ha personlighet

III. De kristnes forhold til Gud etter den katolske lære

IV. Selvmotsigelse?


DEL 2.

V. Kirkens vesen

VI. Forskjell mellom den katolske og den protestantiske oppfatning av kirken

VII. En hierarkisk autoritet er nødvendig

VIII. Autoritet og frihet er ikke motsatte begreper

IX. Gud er ikke en fremmed i oss


DEL 3.

X. Kristi autoritet er av guddommelig karakter

XI. Kirkens autoritet er den samme som Kristi

XII. Kirkens autoritet sammenlignet med andre autoriteter

XIII. Kirkens fullmakt hevder seg overfor historien

XIV. Misforståelse


DEL 4.

XV. Bibelen alene?

XVI. Bibelen står over den enkeltes individuelle forstand

XVII. Det er samfunnets autoritet som forvalter samfunnets eiendom

XVIII. Kan vi læse Bibelen på egen hånd?

XIX. Hvorledes den enkelte oppnår den sanne innsikt i Bibelen.

XX. Kirkens forhold til Evangeliet


DEL 5.

XXI. De som ubevisst tilhører Kirken

XXII. Autoriteten utvikler personligheten

XXIII. De store kristne

XXIV. Kirkens forfallsperioder

XXV. Den katolske lydighet er et tegn på en mer utviklet personlighet.

Avslutning

Personlige verktøy