1936 Bergwitz

Fra Katolske dokumenter

Gå til: navigasjon, søk

1936 - Pastor Haakon Bergwitz: De søkte de gamle stier (konvertitthistorier)

INNHOLD

Haakon Bergwitz, prest - Les hans bidrag

Erl. Eek Larsen, lektor - Les hans bidrag

Lars Eskeland, folkehøgskulestyrar - Les hans bidrag

Jan Greve, læge - Les hans bidrag

Andrea Brandt Hansen, husmor

Nanna M. Hoch Nielsen, kontordame

Stein Mehler. forfatter, tannlæge

Ivar Ruyter, førstefullmektig

P. Storbekken, postekspeditør

Gina Sæther, ordenssøster

Kr. Tangstad, politiordonans

S. B. Tønnesen, diakon

Andr. Vollaug, blind gårdbrukersønn

Sigrid Undset, forfatter - Les hennes bidrag

Personlige verktøy