1945 Boers

Fra Katolske dokumenter

Gå til: navigasjon, søk

KATOLSK PRAKSIS

AV D. J. BOERS O.F.M.

ST. OLAVS FORLAG OSLO 1945


NIHIL OBSTAT.

fr. P. van Leusden, O.F.M.

Prov.

Weert, 9. juli 1945.

IMPRIMATUR.

+ Jac. Mangers.

Ap. Vikar, biskop av Selja.

Oslo, 14. juli 1945.

Edgar Høgfeldt, Aktieselskap - Kristiansand S.


LES HELE BOKA I PDF-FORMAT HER: http://katdok.aomoi.net/dok/1945_boers_katolsk_praksis.pdf


FORORD

Denne bok er først og fremst skrevet for norske katolikker. Under de for dem - religiøst sett - ofte vanskelige forhold, trenger våre trosfeller til en praktisk veiledning for sitt kristenliv. «Katolsk Praksis» vil være en slik veiledning. Ut fra de grunnleggende sannheter om vårt barnekår hos Gud og om Kirken som Kristi legeme, forsøker den å tegne et bilde av det ideelle katolske kristenliv.

Samtidig henvender denne bok seg til anderledes-troende for å vise dem hva katolsk kristenliv i virkeligheten er. Ved den positive fremstilling av katolsk lære og praksis håper den å kunne bidra sitt til å virkeliggjøre Kristi bønn: «At alle må være ett».

Boken er kommet i stand gjennom oppfordring og hjelp fra kolleger og venner. Den tilegnes alle trosfeller, unge og eldre, men i særdeleshet våre konvertitter og alle sannhetssøkende sjeler.

En varm takk rettes til alle dem som på forskjellig vis har hjulpet meg under utarbeidelsen av det foreliggende arbeide.

For ikke å belemre lesningen av denne praktiske veiledning med unødig vitenskapelig apparat, unnlater jeg å anføre i teksten findestedet for sitater fra bøker og skrifter som er benyttet. De som har interesse av det, kan i litteraturfortegnelsen bak i boken finne hvilke skrifter forfatteren har rådført seg med.

Jeg ber alle som benytter denne «Katolske Praksis», å lese den i den samme ånd og mening som den er skrevet i: at Kristus måtte bli «alt i alle».

Kristiansand S., 14. juli 1945. D. J. Boers. O.F.M.INNHOLD:

Kap. 01: Katolsk kristen

Kap. 02: Om å leve i Kirken

Kap. 03: Din menighet

Kap. 04: Det daglige liv

Kap. 05: Bønnens mysterium

Kap. 06: Livets kilder

Kap. 07: Fermingens sakrament

Kap. 08: Alterets hellige sakrament

Kap. 09: Botens sakrament eller Skriftemålet

Kap. 10: Ekteskapets sakrament

Kap. 11: Sykdommens nådige smerte

Kap. 12: De siste ting

Kap. 13: Sakramentalier

Kap. 14: Det liturgiske kirkeår

Kap. 15: De kirkelige andakter

Kap. 16: Det katolske hjem

Kap. 17: Apostolat

Kap. 18: Fullending

Litteraturfortegnelse

Sakregister

Personlige verktøy