1949 Wember

Fra Katolske dokumenter

Gå til: navigasjon, søk

DEN KATOLSKE KIRKE OG KATOLISISMEN

ved Johannes Wember

Utgitt av Det Apostoliske Prefektur, Nord-Norge - Tromsø

Forord.

I bladet "Nytt Liv" er de grunnleggende tanker for den katolske kirke og katolisismen blitt behandlet i en artikkelserie under tittelen "Om katolisismens vesen". Meningen med artiklene var å gi en kortfattet oversikt over det fundamentet både den katolske kirke og dens troslære er bygget på. For å etterkomme et fra flere hold ytret ønske utkommer artikkelserien nå i form av en brosjyre under tittelen "Den katolske kirke og katolisismen". Brosjyren er i det vesentlige det samme som artikkelserien; det er bare foretatt noen få forandringer for å gjøre framstillingen klarere. Det star helt klart for meg at stoffet hverken er behandlet altomfattende eller uttømmende. Når jeg allikevel bestemte meg til å utgi artikkelserien i form av en brosjyre, så er det fordi jeg tror at det vesentligste av stoffet er blitt behandlet, så at alle som er interessert i å lære å kjenne de tanker som ligger til grunn for den katolske kirke og katolisismen, kan få en oversikt i konsentrert form.

Den ledende tanke ved bearbeidelsen av stoffet hvor en del både katolsk og protestantisk faglitteratur er blitt benyttet - var å tjene sannheten ved å gi en kort og prinsipiell utgreiing for de ofte omdiskuterte, men også altfor ofte mindre godt eller direkte misforståtte grunntanker som er herskende i den katolske kirke og i katolisismen.

Tromsø, 2. februar 1949.

Johannes Wember, Apostolisk prefekt.


Innhold:


1. Innledning


2. Katolisisme og den katolske kirke


3. Den religionshistoriske betraktning


4. Jesu Kristi kirke. Kirkebegrep


5. Peters lederstilling i kirken


6. Peters etterfølgere. Kirkens grunnform


7. Autoritetstro. Ufeilbarhet


8. Bibelen. Overleveringen


9. Rettferdiggjørelsen


10. Fortjeneste. Gode gjerninger


11. Avslutning

Personlige verktøy