1952 van der Burg

Fra Katolske dokumenter

Gå til: navigasjon, søk

Jomfru Marias plass i Guds frelsesplan

med en redegjørelse for læren om hennes opptagelse i himmelen

Oslo – St Olavs forlag 1952

Av pastor Dr. teol. J. van der Burg


Imprimatur - Stavanger, die 8 nov. 1951

+ J. Mangers - Ep. tit. Sel. - Vic. Ap., Oslo.HELE HEFTET KAN LESES I PDF-FORMAT HER: http://katdok.aomoi.net/dok/1951_burg_maria.pdfINNHOLD:

I. Maria er den nye Eva, som ble forutsagt allerede straks etter syndefallet

II. Engelens budskap

III. Forventningen om den nye kvinne hos profetene

IV. Maria i Høysangen

V. Kvinnen, kledd med solen

VI. Maria er den nye Eva, ikke bare ved sin hellighet, men samtidig ved sin lidelse

VII. "Se, der er din mor"

VIII. Marias andel i Jesu åpenbaring. Bryllupet i Kana

IX. At Maria med hensyn til vår frelse inntar den samme plass som Eva med hensyn til vårt fall, er noe som Kirken alltid har lært

X. Marias jomfruelighet

XI. Marias uplettede unnfangelse

XII. Marias legemlige opptagelse til himmelen

XIII. Nådens mor - Himmeldronningen

XIV. "Se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig"

XV. Mariadyrkelsens betydning for den kristne tro

XVI. Mariadyrkelsens betydning for det moralske liv

XVII. RosenkransenInnledning

"Se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi store ting har Han, den Mektige, gjort mot, meg, og hellig er hans navn" (Luk. 1,48-49). Disse profetiske ord i Marias lovsang er fra oldtiden av blitt oppfylt i den katolske Kirke. Drevet, av den Hellige Ånd, likesom Elisabet ' h, forener den sitt "Velsignet er du blant kvinnene" med lovprisningen "Velsignet er ditt livs frukt" (Luk. 1, 42).

Den katolske Kirke tilber ikke Maria. Vi ærer henne og ber om hennes forbønn, men viser henne ikke noen guddommelig dyrkelse. [Med hensyn til helgendyrkelsen i alminnelighet henvises til brosjyren "Helgendyrkelse" av pastor J. v/d Burg (St. Olavs Forlag, Oslo). I den kan en finne en utførlig redegjørelse for at helgendyrkelse er fullt ut bibelsk og til stort gagn for Guds og Kristi ære.] Kristus er Gud og derfor uendelig opphøyet over Maria. Det er for Sønnens skyld at vi ærer moren. Han alene er vår Frelser. Men avhengig av Kristus inntar jomfru Maria en særlig plass i Guds frelsesplan. Og Gud vil at vi skal erkjenne det. Marias plass i Guds frelsesplan kan i all korthet uttrykkes med at hun er den nye Eva, som skulle virke med til vår frelse på lignende måte som vår første stammor har virket med til vårt fall. Hun er de frelstes mor i en virkelig betydning. Å bevise og forklare dette er hovedhensikten med foreliggende skrift.

Maria er de frelstes mor fordi hun er Frelserens mor. Men hennes medvirken til vår frelse besto ikke bare i hennes fysiske morsfunksjon, men meget mer i hennes hellighet (med hennes tro og gudhengivne liv), som var nødvendig for at hun kunne bli Guds mor. Dessuten hadde - som vi vil se - også hennes lidelse en særlig betydning i Guds frelsesplan.

At den kvinne som Guds Sønn ville bli født av, måtte eie en særlig hellighet, er innlysende. Når "det sømmer seg hellighet for Guds hus" (Salme 93, 5), hvor meget mer da for Guds mor? Et menneske må ha et rent hjerte for å motta Jesu hellige legeme og blod i den hellige Nattverd (Joh. 13, 8; 1 Kor. 11, 27-28). Men hvor meget helligere måtte ikke hun være som Guds Sønn ville ta sitt legeme og blod fra?

Denne særlige hellighet virket Gud i henne på grunn av Kristi forutsette fortjenester; men den var samtidig noe som etter Guds vilje krevdes til Kristi komme (og således også til vår frelse). Den egentlige årsak til vår frelse er Guds frivillige godhet. Men hans barmhjertige beslutning om å frelse oss ved å la sin Sønn bli inkarnert i vår slekt omfattet også det mirakel at Han beredte for Ham en verdig mor.

Personlige verktøy