Hovedside

Fra Katolske dokumenter

Gå til: navigasjon, søk

Dette skal bli en samling av katolske bøker, hefter o.l på norsk fra starten av fram til ca 1970.


Dette er tenkt som en databse for gamle katolske bøker og hefter på norsk. Vi samler bøker, registerer hvilke bøker som fins, skanner dem inn og legger dem ut her - for å redigere dem ferdig, og for at andre kan lese dem.


PROSJEKTET BLE STARTET: Fredag 28. april 2010.

DELTA

Personer som ønsker å delta i dette prosjektet, vil kunne få brukernavn ved å henvende seg til p. Oddvar Moi. Disse sidene er åpne slik at alle kan lese det som fins her, men man må ha brukernavn for å kunne redigere/legge inn nye tekster.

LES TEKSTER

Gå hit hvis du ønsker å lese de ferdige tekstene

KATOLSKE TEKSTER DET ARBEIDES MED

1926

Quas primas - Encyklika om Kristi konge-festen

1927

Pater A. J. Lutz O.P.: Katolisismen og det personlige gudsforhold

1928

Pater A. J. Lutz O.P.: Kors og alter

Les her som pdf: http://katdok.aomoi.net/dok/1928_lutz_kors_og_alter.pdf

1930

Pater A. J. Lutz O.P.: AVLATEN OG DE HELLIGES SAMFUNN

1932

Pastor K. Kjelstrup: Fra protestantismen til Moderkirken

1935

Våre fedres gamle kristentro

1936

Pastor Haakon Bergwitz: De søkte de gamle stier (konvertitthistorier) Les tekster av: Bergwitz, Eskeland, Undset

1937

Pater A. J. Lutz O.P.: Hva har Luther å gi oss?

1944

BØNNEBOK for katolske kristne

1945

Pater D. J. Boers O.F.M.: KATOLSK PRAKSIS

1945

Pater A. J. Lutz O.P.: Kjenn din religion


1949

Johannes Wember: Den katolske kirke og katolisismen

1951

Pater Finn D. Thorn: Kristus-tilbedelse og Maria-vyrdnad

1951

Om tidligere lutherske prest K. Krogh-Tonning - skrevet av Henning Heilesen

- LES HER: http://katdok.aomoi.net/dok/1951_krogh-tonning.htm

1952

Pastor van der Burg: Jomfru Marias plass i Guds frelsesplan

1963

Pastor van der Burg: Det bibelske skriftemål

1966

Pastor van der Burg: Om Livets mening

1971

Pastor van der Burg: Skal vi tale i tunger?

1976

Pastor van der Burg: Om Arvesynden og den Bibelske Skapelsesberetning

1979

Pastor van der Burg: PAVEDØMMET i Bibelen og historien

Personlige verktøy